Thirrje SGGW Poloni

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Warsaw University of Life Sciences – SGGW”  Poloni, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për semestrin e parë, viti akademik 2024-2025, në Varshavë, Poloni.

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të cilët janë aktualisht të regjistruar në ciklin Master i Shkencave.

  • Catalogue of English-taught courses – link

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B2;

– Performancë të mirë akademike.

 

Afati i aplikimit: 15 Maj 2024

 

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

 

– Vërtetim studenti

– Letër motivimi në gjuhën angleze;

– CV në gjuhën angleze;

– Fotokopje pasaporte.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al dhe  ikapaj@ubt.edu.al

Thirrje SGGW Poloni 

Thirrje Hannover