Thirrje Zagreb Students 2024

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit te Zagrebit, Kroaci shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për semestrin e parë, viti akademik 2024-2025.

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të ciklit Master i Shkencave ose Doktoraturës, të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit ose të Mjekësisë Veterinare. 

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
– Performancë të mirë akademike.

 Afati i aplikimit: 13 Maj 2024

 Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

– Listë notash për studentët Master

– Letër motivimi në gjuhën angleze;
– CV në gjuhën angleze;

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al dhe edodona@ubt.edu.al

Thirrje Zagreb students 2024 

Thirrje SGGW Poloni