Thirrje Zaragoza

NJOFTIM

 Nëntor 2023

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Univeritetit të Zaragozës  në Spanjë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet Thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh, për Semestrin e dytë 2023-2024 në Zaragoza, Spanjë.

Në këtë projekt mund të aplikojnë studentë të ciklit të tretë të studimeve, Doktoraturë të Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Afati i fundit për aplikim është:  23 Nëntor, 2023

Për më shumë informacion në lidhje me kushtet dhe dokumentacionin e kërkuar na gjeni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

 

-          Letër motivimi në gjuhën angleze;

-          CV në gjuhën angleze;

 

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al  dhe suku@ubt.edu.al
Thirrje Zaragoza 

Thirrje Bullgari