Universiteti Bujqësor i Tiranës partner në Projektin Interreg Euro-Med me titull: Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector "OLIVEOILMEDNET".

Projekti ka për qëllim zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve kërkimore e inovative dhe adoptimin e teknologjive të avancuara në sektorin e vajit të ullirit në kuadër të qëndrueshmërisë dhe autenticitetit.

Ai ka bashkuar autoritete publike, shoqata të prodhuesve dhe institucione kërkimore nga 7 vende të Mesdheut, ku bën pjesë edhe vendi ynë i përfaqësuar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në cilësisnë e qendrës unike të dijes, kërkimit shkencor dhe ekspertizës në fushën e bujqësisë, për rrjedhojë në sektorin e vajit të ullirit në vend.

Për më shumë informacion vizitoni linkun: Accueil - Interreg Euro-MED - OliveOilMedNet (interreg-euro-med.eu)

OliveOilMedNet 


Thirrje Katowice 2024