Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.27

VENDIM

Nr. 27 , Dt 24.06.2024

Komisioni Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, neni 4, pika 15; Statutin e UBT, neni 14, pika 7; dhe Procesverbali Nr. 47 datë 21/06/2024, si edhe Vendimin e KZF së së FEA s Nr. 18 datë 21/06/2024; i cili bazuar në rregulloren e zgjedhjeve detyron që dy kandidatët për anëtarë të senatit akademik respektivisht, Drini Hasan Salko dhe Edvin Ahmet Zhllima në FEA ti nënshtrohen hedhjes së shortit, düke qenë se kanë dalë respektivisht me nga 34 vota sejcili, vendosi:

1. Proçesi i hedhjes së shortit do të realizohet në mjedisin e zyrës se KIZ-it në datën 25/06/2024, në orën 10: 30.

2. Ngarkohet Sekretari i KIZ-it të njoftojë kandidatët për këtë vendim.

VENDIM Nr.27 KIZ 

Komisionit Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës publikon rezultatet