Publikim për datën e regjistrimit të kandidatëve për Anëtar Senati dhe Anëtar për Rektor i UBT_së

KIZ bazuar në rregulloren e zgjedhjeve të UBT. Ka shpallur datën e regjistrimit të kandidatëve për Anëtar Senati dhe Anëtar për Rektor i UBT_së.


Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës