Rezultat anetar të KZF-ve

VENDIM
Nr. 9. datë 26/04/2024 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 1, pika 2, bazuar në rezultatet e votimit nga anëtarët e KIZ-it:

VENDOSI

Shpalljen dhe emerimin e atarëve të KZF-ve të njësive kryesore, si vijon:

I. Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit
1.  Jolia Korita
2. Marsela Alikaj
3. Eurora Mici
4. Florie Rexhaj
5. Florian Plaku
6. Enkelejda Buda
7. Stejsi Kagorri (Student)

II. Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
1.  Silvana Nakuci

2. Amalia Tola
3. Arianit Peci

4. Elona Fejzaj

5. Merita Gecaj

6. Elsa Zela

7. Juna Luku (Student)

III. Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
1.  Edlira Shahinasi

2. Elena Kokthi

3. Fatbardha Lance

4. Anisa Peculi

5. Simona Toskaj (Student)

IV. Fakulteti i Shkencave Pyjore

1. Enea Male

2. Frenkli Shehaj 

3. Doklea Quku

4. Gladiola Malollari

5. Hamdi Hoti (Student)

V. Fakulteti i Mjekesise Veterinare

1. Dritan Laci

2. Ilir Dova

3. Elenica Dimqo

4. Sokol Duro

5. Doloreta Mazelli (Studente)

Rezultat anetar të KZF-ve 

 


Publikim për datën e regjistrimit të kandidatëve për Anëtar Senati dhe Anëtar për Rektor i UBT_së