Vendim Sekretaret e KZF-ve

VENDIM
Nr. 8. datë 26/04/2024 

Komisioni Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili bazuar ne Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 1, pika 2, bazuar në rezultatet e votimit nga anëtarët e KIZ-it:

VENDOSI

Shpalljen dhe emerimin e sekretarëve të KZF-ve të njësive kryesore, si vijon:

I. Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit

1.           Romina Koto

II. Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

1.           Zenepe Daftu

III. Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

1.           Vilma Gurazi

IV. Fakulteti i Shkencave Pyjore

1.           Firdus Haveraj

V. Fakulteti i Mjekesise Veterinare

1.           Egon Andoni 

Vendim Sekretaret e KZF-ve 


Rezultat anetar të KZF-ve