3rd International Conference “Challenges in Biotechnological and Environmental Approaches”

PDF e konferencës që mund të shkarkohen gjenden më poshtë

Biotech in Agric 2019 Book of Abstracts

 

3rd Conft_Biotech in Agric_2019_program

 

Proceeding_2019

 

Bujqësia, një Shkencë Jetësore me Rrënjët në Biologjinë e Aplikuar