Bujqësia, një Shkencë Jetësore me Rrënjët në Biologjinë e Aplikuar


Pdfe konferencës që mund të shkarkohet gjendet më poshtë

Pdf-Konferenca

 

International Conference on Agriculture and Life Sciences (ICOALS III)