The 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC)The Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC), Albanian Academy of Science and the Agricultural University of Tirana (AUT), organized the 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), in hotel “Adriatik”,Durres, Albania, from May 19-22, 2014.The Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC), is the first regional association that gathers people, who are interested in medicinal and aromatic plants (MAPs) or are working in this field, and it promotes and supports exchange of ideas and cooperation in the entire MAP sector in the region of South East Europe and even wider. AMAPSEEC is a membership based association. To present day AMAPSEEC has 357 regular members coming from 21 EU countries and 13 non-EU countries (e.g. Russia, Ukraine, Iran, Iraq, India, Turkey, etc.). Membership is open to anyone interested in the field, and it includes many advantages. The 1st Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC) was organized by the Institute for Medicinal Plant Research “Dr. Josif Pancic” Belgrade and the Federal Institute for Plant and Animal Genetic Resources, in Arandelovac (FR Yugoslavia), in the year 2000. Following 12 years and 7 successful conferences conducted each time in a different country (the 2nd in Slovakia, the 3rd in Greece, the 4th in Romania, the 5th in Czech Republic, the 6th in Turkey and the 7th in Serbia), Albania was proud to be the host of the 8th CAMAPSEEC. 8th CMAPSEEC gathered together, experts, researchers, doctorate students, specialists and representatives of companies that work in the field of MAPs in Southeast Europe and further. The conference was attended by researchers and interested parties from over 40 different countries representing various regions like Southeast Europe, Western Europe, Africa and Asia.Më 19 – 22 maj 2014 u zhvillua në Durrës Konferenca e 8-të Ndërkombëtare Shkencore mbi Bimët Aromatike dhe Mjekësore (BAM) të vendeve të Evropës Juglindore. Konferenca u organizua nga Shoqata për Bimët Aromatike dhe Mjekësore e vendeve të Evropës Juglindore (AMAPSEEC), në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetin Bujqësor të Tiranës. Në Shoqatën AMAPSEEC marrin pjesë 16 vende të rajonit, ku përfshihet dhe Shqipëria dhe më shumë se 350 anëtarë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, si institucion shkencor elitar ka mbështetur këtë veprimtari si një ngjarje të rëndësishme shkencore dhe profesionale për vlerësimin e rezultateve shkencore në këtë sektor dhe për të ndarë ide e për të gjetur mënyra të reja dhe efikase kërkimi. Që nga viti 2000, Konferenca mbahet tradicionalisht çdo dy vjet dhe këtë vit mbahet për herë të parë në Shqipëri. Në këtë konferencë u bashkuan ekspertë, kërkues të vjetër dhe të rinj, studentë të doktoraturës, specialistë dhe përfaqësues të kompanive që ushtrojnë biznes në fushën e BAM-ve në Evropën Juglindore dhe në të gjithë botën. Hulumtuesit e pranishëm nga rreth 40 vende të botës përfaqësonin ekspertët më të shquar nga Shqipëria, Italia, Sllovakia, Serbia, Bullgaria, Hungaria, Sllovenia, Kroacia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina dhe vende të tjera të Evropës, si dhe nga vende të Azisë, Afrikës dhe Amerikës .

Libri Proceedings: http://amapseec.com/Proceedings_of_VIII_CMAPSEEC.pdf

The First Scientific Symposium Akad. Prof. Dr. Mentor Përmeti, Plant Breeding and Challenges Scientific Research in Agriculture