The First Scientific Symposium Akad. Prof. Dr. Mentor Përmeti, Plant Breeding and Challenges Scientific Research in Agriculture



Me rastin e 95-vjetorit të lindjes së Akad. Prof. Dr. Mentor Përmeti, Departamenti i Shkencave dhe Teknologjive Bimore të FBM, Qëndra e Resurseve Gjenetike, UBT, organizojnë Simpoziumin e I Shkencor “Akad. Prof. Dr. Mentor Përmeti”, “Përmirësimi Gjenetik i Bimëve dhe sfidat në të ardhmen”., në dt.10 dhjetor 2015, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.
Programi i simpoziumit do të fokusohet në arritjet e rëndësishme në fushën e Resurseve Gjenetike, Përmiresimit Gjenetik, Prodhimit të Farave në vendin tonë si dhe në shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në fushat e mësiperme midis kërkuesve shkencorë në të gjitha trevat shqiptare.

Department of Plant Sciences and Technologies in collaboration with Centre for Plant Genetic Resources, Agricultural University of Tirana, will organize:
“The First Scientific Symposium Akad. Prof. Dr. Mentor Përmeti, Plant Breeding and Challenges Scientific Research in Agriculture”, which was organised in Agricultural University, December 10, 2015. The Programme of the Symposium was focus in achievement on the field of Plant Genetic Resources, Plant Breeding & Seed Production and also the Challenges Scientific Research in Agriculture field in Albania.

Terra Madre, Balkan 2016 “Putting Farmers First”