Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.7

VENDIM

Nr 7. Datë 20.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, i cili bazuar në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”,  neni 7, pika 7, germa d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4,   

VENDOSI

 1.     Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësive Bazë , si vijon:


Nr.


Emër atësi mbiemër


Dokumentacioni


1


Rezart Ropi Postoli


B. Lista e kandidatëve për Drejtues të Njësive Bazë, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare


Fakulteti


Nr.


Emër atësi mbiemër


Dokumentacioni

Departamenti i Moduleve Morfofunksionale


1


Majlind Sulejman Sulçe


Departamenti i Moduleve Paraklinike


1

Eglantina Përparim Xhemollari


Departamenti i Moduleve Klinike


1


Dhimit
ër Spiro Rapti


Departamenti i Shëndetit Publik Veterinar


1


Sonila Fatmir Co
çoli


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.5