Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ NJOFTIM

NË DATË 21 QERSHOR ORA 8 : 00 DERI NE ORËN 16: 00
ZHVILLOHEN ZGJEDHJET PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE

 

NË FAKULTETIN E BUJQËSISË DHE MJEDISIT DO TË VOTOHET PËR ZGJEDHJEN E REKTORIT, DEKANIT, DREJTUESIT TË INSTITUTIT TË RESURSEVE GJENETIKE BIMORE, PËRGJEGJËSAT E DEPARTAMENTEVE, ANËTARË TË SENATIT AKADEMIK PËRFAQËSUES TË PERSONELIT AKADEMIK DHE ANËTARË TË SENATIT PËRFAQËSUES TË STUDENTËVE.

 

VENDI I VOTIMIT PËR STAFIN AKADEMIK TË FBM-SË, STAFIN E IRGJB-SE, STUDENTET E CIKLIT TË TRETË TË DOKTORATURËS DHE STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL DO TË JETË NË SALLËN NR 107 “SILVANO PEDROLLO” TË GODINËS SË AGRONOMISË.

 

VENDI I VOTIMIT PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË BACHELOR DHE STUDENTËT E PROGRAMIT PROFESIONAL 2 VJEÇAR DO TË JETË PRANË GODINËS SË MJEDISIT SALLA NR. 1 KATI I PARË

  

KRYETARI I KZF

Jolia Korita

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ NJOFTIM