Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.2

VENDIM

Nr. 2 _ Dt 29.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit (KZF) për Fakultetin e Bujqësise dhe Mjedisit, Bazuar në Rregullores "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT",

VENDOSI

Shpalljen e datës 13/05/2024 për fillimin e regjistrimit për kategorinë Dekan/përgjegjës të njësisë baze/departament dhe qendrën e kërkimit, Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve dhe datën e përfundimit 17/05/2024, përgjatë orarit 08:00- 16:00.

Aplikimet pranohen pranë KZF,

Vendimi 2 

 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ Njoftim