1 vit Master Shkencor FALAS për studentët që zgjedhin degën “Sistemet e qëndrueshme të prodhimit të ushqimeve”
📌Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës ofron program të përbashkët studimi Master Shkencor, në fushën e “Sistemeve të qëndrueshme të prodhimit të ushqimeve”, pranë Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
✨Një mundësi për të mos u humbur për studentët e fushave të ndryshme, të cilët me anë të këtij programi studimi zgjerojnë njohuritë teorike dhe praktike në fushën e përpunimit të qëndrueshëm të ushqimeve dhe politikave ekonomike.✨
🤩Për ata që do të zgjedhin të regjistrohen në këtë program studimi, viti i parë i studimeve në Master Shkencor ofrohet pa tarifë.
❌Nxitoni të aplikoni në datat 1-18.10.2022❌
Shpallje e fillimit të procedurave për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit të UBT, përfaqësues i studentët.