Bursa për studentët në nivel “Master”Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët për të aplikuar për bursa dy vjeçare (vitet akademike 2022/2023 dhe 2023/2024) financuar nga Ministria e Jashtme Italiane dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar, për studentët që vijnë nga vendet EUSAIR (Strategjia Evropiane për Rajonin Adriatiko-Jonian)
Studentët mund të bashkohen në një nga kurset e mëposhtme të masterit, të mësuara plotësisht në gjuhën angleze, të ofruara nga Universiteti Marche Polytechnica (Ancona – Itali):
• Inxhinieri Biomedikale;
• Inxhinieri mjedisore;
• Inovacioni dhe Menaxhimi i Ushqimit dhe Pijeve;
• Ekonomia dhe Tregtia Ndërkombëtare;
• Inxhinieri Industriale e Gjelbër

Afati i fundit për aplikim: 08 korrik 2022

Ju lutemi, për më shumë informacion klikoni në dokumentin bashkëngjitur.

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët për të aplikuar për bursa dyvjeçare (vitet akademike 2022/2023 dhe 2023/2024) financuar nga Ministria e Jashtme Italiane dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar, për studentët që vijnë nga vendet EUSAIR (Strategjia Evropiane për Rajonin Adriatiko-Jonian)
Studentët mund të bashkohen në një nga kurset e mëposhtme të masterit, të mësuara plotësisht në gjuhën angleze, të ofruara nga Universiteti Marche Polytechnica (Ancona – Itali):
• Inxhinieri Biomedikale;
• Inxhinieri mjedisore;
• Inovacioni dhe Menaxhimi i Ushqimit dhe Pijeve;
• Ekonomia dhe Tregtia Ndërkombëtare;
• Inxhinieri Industriale e Gjelbër

Afati i fundit për aplikim: 08 korrik 2022 https://univpm.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Relazioni_int_iscr_IAI

Ju lutemi, për më shumë informacion klikoni në dokumentin bashkëngjitur.

Call_for_10_AII_(Adriatic-Ionian_Initiative)_scholarships_a.y._22-23

NJOFTIM_Për pagesën e tarifës së shkollimit faturat e këstit të dytë për vitin akademik 2021 – 2022