Efektiviteti teknik i trajtimit me biopesticidin Bacillus thuringiensis kurstaki, për kultivarët e ullirit

Në Laboratorin Kërkimor të Mbrojtjes së Bimëve pranë Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës po realizohet një punë intensive për përcaktimin e efektivitetit teknik të trajtimit me biopesticidin Bacillus thuringiensis var. kurstaki, për kultivarët e ullirit në Fermat Lider të përfshira në Skemën Kombëtare të Trajnimit në Bujqësi.

Bazuar në këto analiza laboratorike do të rekomandohet koha e trajtimit të dytë që do të realizojnë fermerët me këtë biopesticid. Puna e determinimit po kryhet nga stafi i Laboratorit në UBT nën drejtimin e Prof. Dr. Shpend Shahini.

Përdorimi i biopesticidit realizohet sipas protokolleve të zbatuara në bujqësinë organike, nga ku bëhet i mundur kontrolli i dëmtuesve lepidoptere si dhe garantimi i minimizimit të  mbetjeve në vajin e prodhuar.


Laboratori në UBT nis vlerësimin e ushqimeve për kafshët me anë të metodës NIRS