Eksperiencë e studentëve të UBT-së në programet Erasmus+

Të tjerë studentë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, konkretisht nga dega "Inxhinieri Agromjedisi", Kursi i 3 në ciklin Bachelor, bëhen pjesë e Programit Erasmus+ në Universitetin “St. Kliment Ohridski”në Sofie, Bullgari.

UBT gjithmonë më afër studentëve të tij, duke iu ofruar mundësi të zhvillojnë dhe shkëmbejnë njohuri dhe përvojë në institucione homologe në vende të ndryshme të botës.

Video 2024-07-05

Vizitë e pedagoges Tea Pezo nga Universiteti Split, Kroaci