FBM Grafiku i Provimeve

Bachelor

Bachelor _ Biologji Marine dhe Akuakulturë 

Bachelor _ Bioteknologji Zooveterinare 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agrobiologji 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agromekanizim 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agronomi 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Arkitekture Peizazhi 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Hortikulture 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Mbrojtje Bimesh 

Bachelor_ Inxhinieri Agromjedisi 

Bachelor _ Shkenca Mjedisore – Profili Menaxhimi i Burimeve Natyrore 

Bachelor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 

 

Program Profesional i Larte 2 vjecar

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Koopshtari 

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Teknolog Bujqesor 

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Zooveterinari  
Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Teknologjite e Akuakultures dhe Peshkimit  

Master Shkencor

Master Shkencor _ Arkitekturë Peisazhi
Master Shkencor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale Kursi 1 
Master Shkencor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale Kursi 2 
Master Shkencor _ Energjite e Rinovueshme 
Master Shkencor _ Inxhinieri Agrare - Profili: Hortikulturë 

Master Shkencor _ Menaxhim i Burimeve Natyrore 

Master Shkencor _ Inxhinieri Agromjedisi 

Master Shkencor _ Shkencat Agronomike 

Master Shkencor _ Mjekesi e Bimeve 

Njoftim