FEA_Listat e aplikantëve sipas renditjes për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit publikon listat e aplikantëve për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve,

Faza e tretë (Përditësuar 25.10.2023)

Viti Akademik 2023-2024

Studentët duhet të paraqiten për konfirmim në sekretari (ZSS _ Zyra e Studimeve dhe Studentëve)

 - Listat e fituesve te fazes se trete_cikli i dyte i studimeve 

Master Profesional Kontabilitet Auditim
Master Profesional Finance Banke  


Thirrje për pjesëmarrje në projektin “Research Expertise from Academic Diaspora”