Formatet dhe Deklarimet Standarde te Kerkesave per Aplikim per Kandidatet per Autoritete dhe Organe Drejtuese ne UBT 2024

Formatet dhe Deklarimet Standarde të Kërkesave për Aplikim për Kandidatët për Autoritete dhe Organe Drejtuese në UBT 2024

·             Fletë Aplikimi për anetar Senati 
·             Fletë Aplikimi anetar Senati_Student 
·             Fletë Aplikimi për Përgjegjës Departamenti

·           Deklarata e kandidatit që nuk ka fituar 2 mandate
·           Fletë Aplikimi për Dekan 
·           Deklarata që nuk kam qenë i denuar -Anetar Senati 
·           Fletë Aplikimi për Rektor 
·           Deklarata që kandidati nuk ka qenë i denuar

Vizitë e profesorëve dhe studentëve nga Universiteti HAS Green Academy, Holandë