FSHP Grafiku i Provimeve

 Viti Akademik 2022-2023 (Sezoni 12 Qershor-30 Qershor)  


Bachelor

Grafiku i provimeve_Semestri 2_2022-2023_Bachelor  

Master Shkencor

Grafiku i provimeve Sem 2_2022-2023_Master Shkencor

 

FBU Grafiku i Provimeve