Hapet thirrja e I-rë për programin Interreg VI B IPA ADRION 2021-2027

Në kuadër të strategjisë 2021-2027 të miratur me 6 Dhjetor 2022 Programi Interreg VI B IPA ADRION hap thirrjen e parë për projekte që do të zgjasë nga data 4 prill  deri më 30 qershor 2023.

Partneriteti duhet të jetë 6 deri në 12 persona, ku patjetër duhet të ketë 3 partner nga vendet IPA (Albania, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Ukraine) dhe 3 nga vendet ERDF (Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia).

Buxheti duhet të jetë deri në  1,5 MEUR fonde Interreg dhe me një kohëzgjatje maksimale 36 muaj.

Ndërsa bëjmë me dije se platforma që do të shërbejë për aplikim do të jetë JEMS, njoftojmë se në datë 19 prill do të organizohet një ditë informimi nga Autoriteti Menaxhues i programit për të bërë më të qarta objektivat e thirrjes.

Thirrje Poloni