Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie ‘Staff Exchanges’

Në kuadër të programeve Horizon Europe, komponenti Marie Skłodowska-Curie, është hapur thirrja për projekte për ‘Staff Exchanges’ për të nxitur transferimin e njohurive dhe inovacionit nëpërmjet projekteve kërkimore ndërkombëtare.

Më shumë informacion gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu785m-call-for-staff-exchanges

OFERTË – PUNE