Marrëveshje me Bashkinë Përmet

Universiteti Bujqësor i Tiranës vazhdon të zgjerojë gjithnjë e më tepër bashkëpunimin me institucionet vendore në vend, këtë herë duke nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Bashkinë Përmet.

 

Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe Zëvendës Kryetari i Bashkisë Përmet, Z. Florand Hasani, patën mundësinë të firmosnin Marrëveshjen e Bashkëpunimit e cila do të mundësojë ndërtimin e urave të reja të  institucionalizimit të bashkëpunimit në fushën e bujqësisë. 

 

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje UBT do të ofrojë trajnime, seminare, workshope nga stafi i tij profesional mbi kryerjen e studimeve për rajonizimin e kulturave bujqësore në territorin e Bashkisë Përmet, praktikat më të mira në përdorimin e tokës bujqësore, orientimin drejt bujqësisë organike, konsolidimin e  kulturave bujqësore, reduktimin e erozionit dhe rreziqeve të tjera mjedisore,  rehabilitimin e kanaleve vaditëse, menaxhimin e pyjeve dhe kullotave etj.

 

Rektori dhe stafi i UBT zhvendosën takimin e tyre edhe në gjimnazin e qytetit "Sami Frashëri"  ku zhvilluan një bashkëbisedim me objektiv informimin dhe këshillimin e maturantëve për të orientuar studimet e tyre të larta nga degët e studimit që Universiteti Bujqësor ka. 

 

Pjesë e turit që ka nisur Rektori i UBT dhe stafi i tij për promovimin e Universitetit ishte edhe Gjimnazi "Abaz Shehu" në Tepelenë. 

 

Së bashku për Universitetin Bujqësor të së ardhmes☘️

 

STARTUP10 - Application form_AUT