Mundësi praktike për gjendjen në Rajonin Adriatik-Jonian

Shoqata e Universiteteve të Rajonit të Adriatit dhe Jonit (UniAdrion), së bashku me Forumin e Dhomave të Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit (Forum AIC), hapin një mundësi praktike për karakteristikat që i përkasin rrjetit të Universiteteve UniAdrion, ku bën pjesë edhe Universiteti Bujqësor. i Tiranës.

Projekti “Western-BALANship”, i financuar nga Ministria e Jashtme Italiane, u jep kompaninë e studentëve që kryejnë një teknikë3-mujore në cilësinë e Adriatiko-Joniane, duke krijuar mundësi të ndërkufitarit në fushën e arsimit të lartë mes studentëve italianë. dhe shkolla të Ballkanit e anasjelltas.

Praktikat do të financohen përmes përmes mesazheve të drejtpërdrejta për informacion.

Thirrja për aplikim do të jetë e hapur deri në fund të shkurtit 2024.

Për më shumë informacion vizitoni linkun:

https://www.forumaic.org/call-for-applications-westernbalkanship

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN E REALIZIMIT TË “LOGOS” PËR KONFERENCËN MINISTRORE DHE DIALOGUT TË POLITIKAVE GLOBALE, MAJ 2024