NJOFTIM për miratimin e datës 15 mars 2024,  Ditë Pushimi

Data 15 mars 2024, do të jetë ditë pushimi për të gjitha njësit e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Zëvendësimi i proçesit mësimor për datën 15.03.2024 do të bëhet në një datë tjetër dhe do të njoftohet në një moment të dytë.

Për personelin ndihmës akademik, zëvendësimi për datën 15.03.2024  do të bëhet në një datë tjetër dhe do të njoftohet në një moment të dytë.

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, fton studentët që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.