Njoftim për të gjithë studentët dhe stafin akademit të UBT-së
Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit Bujqësorë të Tiranës se procesi mësimor për vitin kalendarit 2022 do të filloj më datë 10 Janar 2022


Guida Studentore e Punësimit