Njoftimi për fillimin e regjistrimeve për ciklin e dytë të studimeve

Njoftim

Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit duke filluar nga data 4 Shtator deri në datë 4 Tetor hapen aplikimet për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional

Rregjistrimet do të kryhen pranë sekretarive të departamenteve.


Thirrje për aplikime për shkëmbim studentësh dhe staf në Adiyaman, Turqi