Ofertë pune 2 vende Asistent Lektor -Departamenti Pyjeve

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 2 (dy) vende pune për personel akademik, kategoria "Asistent-Lektor” në Departamentin e Pyjeve pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Konkursi do të zhvillohet në godinën B, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike në datën 13/02/2024 në orën 12:30.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data  07/02/2024.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura.

Ofertë pune 2 vende Asistent Lektor-Departamenti Pyjeve  

Ofertë pune Specialist-Drejtoria Fondeve dhe Investimeve