OFERTË – PUNE

OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Specialist” në Departamentin e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peisazhit, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Konkursi do të zhvillohen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, godina A në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në datën 06.12.2023 në orën 1200.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 30.11.2023

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura
Kriteret 


Hapet thirrja për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025 nga Ambasada e SHBA