OFERTE – PUNE për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Matematikë-Informatikë pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 18.11.2022  në orën 12:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 14.11.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Oferte Pune

Prezantohen për studentët rezultatet e projektit të organizuar nga H2H Foundation në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në kuadër të projektit “Active Water”.