OFERTE – PUNE për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Drejtim Agrobiznesi pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 17.11.2022  në orën 11:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 14.11.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Oferte Pune

OFERTE – PUNE për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”