OFERTE – PUNE personel kërkimor-shkencor në Institutin e Resurseve Gjenetike BimoreUniversiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel kërkimor-shkencor në Institutin e Resurseve Gjenetike Bimore pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Konkursi do të zhvillohet në godinen e Rektoratit, në sallen e mbledhjeve të Rektoratit, nëe datën 21.11.2022 në orën 11:00

Të interesuarit do të dergojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorine e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 18.11.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Kriteret

OFERTE – PUNE për personel ndihmës akademik në kategorine “Specialist”