Ofertë pune personel ndihmës akademik në kategorinë “Teknik Shërbimi/Fotograf” pranë Degës së Administrimit të Aktiviteteve Zyrtare në Rektorat


Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ në kategorinë “Teknik Shërbimi/Fotograf”  Klasa VI pranë Degës së Administrimit të Aktiviteteve Zyrtare në Rektorat.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.11.2022  në orën 12:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 23.11.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Kriteret

Informacion mbi aplikimin për Kartën e Studentit në Universitetin Bujqësorë të Tiranës