Rezidenca Studentore Universitare njofton të gjithë studentët se ka akoma vende të lira dhe se mund të rezervojnë dhomën e tyre edhe në platformën online.

Dokumentacioni i detyrueshëm për tu regjistruar dhe akomoduar është si më poshtë:
1. Karta e studentit/ Vërtetim fakulteti,
2. ID,
3. Foto,
4. Mandat pagese.
Dokumentacioni i kërkuar për të kryer rezervimin online (vetëm mandati i pagesës në bankë) duhet të dërgohet në numrat e telefonit/WhatsApp sipas godinave përkatëse: Rezidenca 1 UBT me nr telefoni (0688513348),
Rezidenca 6 UBT me nr telefoni (0688513348).
Rezervimi mund të bëhet edhe në adresat si më poshtë:
Info: +355 42253458
Cel: +355 69 27 63 497   +355 69 42 92 229
Kujdes: Rezervimi është i vlefshëm brenda afatit 3 (tre) ditor nga momenti i aplikimit.
Suksese dhe një vit të mbarë akademik.
Njoftim per Hapjen e Masterit Profesional tePerbashket ne ‘Akuakulture dhe Peshkim Detar’ me mbeshtetjen e Bashkimit Evropian