Shkolla Verore e Bioekonomisë – OnlineAmerican Farm School fton të gjithë studentët për të marrë pjesë në Shkollën e 3-të Verore që do të organizohet ΟΝLINE dhe FALAS nga 6 deri më 10 shtator 2021.

Në programin e Shkollës Verore studentët do të kenë mundësi të:

  • Njhen me trendet aktuale të Bioekonomisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm.
  • Zgjerim të njohurive për një rajon në veçanti.
  • Hyrje në disa aspekte dhe perspektiva të reja rreth Bioekonomisë.
  • Përfshirja e studentëve në praktikë.
  • Prezantimi i rasteve studimore nga industri të ndryshme.

Afati i fundit i aplikimeve është 31 Gusht

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni dokumentin bashkëngjitur.

Për t’u regjistruar dergoni e-mail: cvorgias@biol.uoa.grUniversiteti Bujqësor i Tiranës gjithnjë në mbështetje të Sektorit të Bimëve Medicinale dhe Aromatike për transferim të teknologjisë dhe njohurive në bujqësi në këtë sektor në Shqipëri