Thirrje për aplikim për shkollë verore - Poloni

Hapet thirrja për aplikime për shkollë verore në WSB University, Silesia, Poloni. Studentët që dëshirojnë të kenë njohuri rreth sipërmarrjes, zhvillimit të qëndrueshem dhe biznesit të përgjegjshëm mund të aplikojnë nëpërmjet linkut të postuar  më poshtë:

Entrepreneurs for Tomorrow - Silesian Sustainable Business Summer University 2023

https://wsb.edu.pl/en/admissions/silesian-sustainable-business-summer-university

Ky program u ofron studentëve mundësinë të mësojnë nga ekspertët dhe profesionistët me eksperiencë, të cilët do të ndajnë pikëpamjet dhe ekspertizën e tyre në një sërë fushash që lidhen me biznesin e qëndrueshëm.

Kur: 18.07.2023-01.08.2023 (përfshihen 4 ditë udhëtim)

Ku: Online dhe në  WSBU in Dąbrowa Górnicza, Poland

Kush mund të aplikojë? Bachelor dhe Master

Kredite: 8 ECTS

Bursa: 770 EU

Linku për regjistrim:

https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=442555&lang=en&_ga=2.9100213.1217323401.1684133274-24595820.1669016938

Thirrje për bursë studimi në Francë