Thirrje për pjesëmarrje në projektin "Sustainable Blue Economy"
Hapen thirrjet për dy mundësi për pjesëmarrje në projektin "Sustainable Blue Economy" me synim ngritjen e kapaciteteve inovative dhe transformuese për ekonomi blu të qëndrueshme në Mesdhe.

1- Për të interesuarit e mundësisë së përfshirjen në shkollën verore në Ekonominë Blu të Qëndrueshme 2023 informacionet e detajuara gjenden ne linkun e mëposhtëm:

2. Për të interesuarit e mundësisë së përfshirjes në trajnimin e trajnerëve në Ekonominë Blu të Qëndrueshme 2023 informacionet e detajuara gjenden në linkun e mëposhtëm:

Afati i fundit i regjisteimeve është 28 shkurt 2023. 
Young Agriculture Entrepreneur training to agribusiness and market-based digital skill development - March 2023