Thirrje për projekte_Horizon Europe - EU mission "A Soil Deal for Europe"


Në kuadër të misionit të Bashkimit Evropian ‘A Soil Deal for Europe’ janë hapur dy thirrje për projekte Horizon të fokusuara te cilësia e tokës, të cilat mund ti aksesoni në dy linqet e mëposhtëme.

HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-01: Co-creating solutions for soil health in Living Labs 
dhe
HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-02: Living Labs in urban areas for soil health

Afati i mbylljes së aplikimeve është data 08 Tetor 2024. 


OFERTE - PUNE