Thirrje Poloni

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe WSB University” Silesia, Poloni, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për Semestrin e parë 2023-2024, në Poloni: https://wsb.edu.pl/en

 

Nivelet e mobilitetit për studentet:                 Master.

Fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon:       Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesit do të shpallen nga Universiteti pritës.

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B2;

– Performancë të mirë akademike.

Afati i aplikimit: 28 Maj 2023

 

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për bursë në WSB University” Silesia, Poloni janë si më poshtë:

– Vërtetim studenti (i përkthyer në anglisht);

– Kopje e pasaportës;

– Letër motivimi në gjuhën angleze;

– CV në gjuhën angleze;

– Fotokopje pasaporte.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al,  cc: evadashi@ubt.edu.al
Thirrje Poloni 

Thirrje për aplikim për shkollë verore - Poloni