UBT-ja rankohet në vend të parë nga Këshilli i Lartë për Kërkime Shkencore pranë Ministrisë së Arsimit në Spanjë

UBT-ja rankohet në vend të parë nga Këshilli i Lartë për Kërkime Shkencore pranë Ministrisë së Arsimit në Spanjë, ndër 35 universitete publike dhe private në vendin tonë. 

Ky rankim e vendos Universitetin Bujqësor në elitën e universiteteve europiane dhe botërore si një qendër që ofron eksperiencë të gjatë në fushën e kërkimit shkencor në bujqësi, blegtori, ushqim, veterinari, pyje, industri druri, agrobiznes.


Punësim sezonal i studentëve në Gjermani- 2023