Udhërfyes Kombëtar për Bimët Medicinale dhe Aromatike (BMA)

Universiteti Bujqësor i Tiranës hedh një hap të rëndësishëm drejt inovacionit dhe transferimit të  teknologjisë e njohurive në bujqësi në sektorin e bimëve medicinale dhe aromatike në Shqipëri.

Për herë të parë në vendin tonë, UBT po ndërton  një “Udhërrëfyes Kombëtar për Bimët Medicinale dhe Aromatike (BMA) në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, përfaqësues të sektorit privat dhe aktorë të tjerë të zinxhirit të vlerës.

Ky projekt, në partneritet me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit të Shqipërisë, mbështetet nga RisiAlbania (projekt i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim) dhe do të zbatohet nga Helvetas.

Udhërrëfyesi do t'i shërbejë sektorit privat me njohuri praktike mbi prodhimin, kostot, standardet, teknologjinë, përpunimin dhe tregjet e BMA-ve.

Kjo iniciativë mori frymëzim nga një vizitë studimore në Zvicër, në Qëndrën e Ekselencës së Bujqësisë Zviceriane(Agroscope) e mundësuar nga RisiAlbania, e përfaqësuesve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit në UBT, të kolegëve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe të përfaqësuesve nga sektori privat.

NJOFTIM për miratimin e datës 15 mars 2024,  Ditë Pushimi