Universiteti Bujqësor i Tiranës firmos memorandum historik për reformim, sipas standardeve europiane të Universitetit BOKU të Vjenës

https://www.facebook.com/ediramaal/videos/2442595642577585/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=Nif5oz

Vjenë - Vendosim sot një gur kilometrik për ndërkombëtarizimin e universiteteve me firmosjen e një memorandumi historik për reformimin e Universitetit Bujqësor, sipas standardeve europiane të Universitetit BOKU të Vjenës
Memorandumi i bashkëpunimit mes Ministrive të Arsimit dhe Bujqësisë të Shqipërisë dhe Austrisë për reformimin e tre cikleve të studimit dhe njësive të kërkimit shkencor të Universitetit Bujqësor të Tiranës, transferimin e njohurive dhe teknologjive, rritjen e kapaciteteve të stafit akademik, shkëmbimin e stafeve dhe studentëve si dhe modernizimin e menaxhimit të #UBT, do të çojë në një nivel të ri bashkëpunimin në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor mes dy vendeve tona

Njoftim për vetëkandidim për anëtarë të Komisionit Institucional Zgjedhor të UBT-së