Universiteti Bujqësor i Tiranës fton studentët dhe stafin akademik të aplikojnë për të përfituar nga mundësia e pjesëmarrjes në projektet tematike nga Programi Interreg EURO-MED.

Projektet duhet të përputhen me prioritetet e Programit duke iu përmbajtur objektivave të tij për forcimin e një ekonomie të qëndrueshme inovative, mbrojtjen e restaurimit dhe vlerësimit të mjedisit dhe trashëgimisë natyrore, promovimi i zonës të gjelbërt të banimit, nxitja e turizmit të qëndrueshëm.

Thirrja mbyllet më 12 qershor 2024 në orën 13:00 dhe data e fillimit të projekteve është 1 Prill 2025.

Aplikimet duhet të dorëzohet në internet nëpërmjet Jems, sistemi i monitorimit i zhvilluar nga Interact: https://jems.interreg-euro-med.eu/

Vizitoni sesionin  “Dokumentet & Mjetet” për të gjetur më shumë informacion dhe dokumente mbi të kuptuarit e përgjithshëm të Programit dhe thirrjeve të tij.


Prodhimi-Kultivimi i BMA-ve🌿 kostot 💰standardet 🌱, teknologjitë 🚜, përpunimi dhe tregjet e BMA-ve 🏫