Vizitë e pedagoges Tea Pezo nga Universiteti Split, Kroaci

Momente shkëputur nga vizita në Universitetin Bujqësor të Tiranës e përfaqësueses së Departamentit të Shkencës dhe Inovacionit në Universitetin Split, Kroaci, Tea Pezo, në kuadër të shkëmbimeve të stafit përmes Programit Erasmus midis UBT dhe Universitetit të Splitit, Kroaci.

Përgjatë 5 ditëve të qëndrimit, 24 deri 28 Qershor, Pedagogia Pezo vizitoi laboratorë të ndryshëm në UBT si edhe Zyrën e Projekteve dhe Zhvillimit, nga ku vlerësoi punën cilësore të bërë deri më tani dhe qasjen që UBT ka për zhvillimin e infrastrukturës laboratorike, zhvillimin e shkencës dhe projekteve.

Thirrje për pjesëmarrje në Programin “RIFA” (Research Innovation France-Albania)