Zyrtari i lartë i FAO vjen në një leksion të hapur në UBT

Më 18 maj 2023, në orën 09.00 - 12.00 në Universitetin Bujqësor të Tiranës, salla “Skënder Xhiku” do të zhvillohet një leksion i hapur me një Zyrtar Bujqësor të FAO, kontribues kyç në planin e veprimit të Shqipërisë, Dr. Piotr Wodarczyk.

Ai do të zhvillojë një prezantim mbi bashkëpunimin ndërkombëtar për parandalimin e përhapjes së dëmtuesve.

FAO aktualisht mbështet MBZHR për finalizimin e “Planit të Veprimit për përdorimin e qëndrueshëm të produkteve për mbrojtjen e bimëve” dhe planin e trajnimit të zhvilluar për aktorë të ndryshëm që merren me përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve.

Në këtë kuadër, UBT luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e moduleve të trajnimit për përdoruesit profesionistë, shpërndarësit dhe ekstensionistët në fushën e bashkëpunimit të ngushtë MARD-UBT, si dhe në fushën e Skemës Kombëtare të Trajnimit.

Thirrje për intership në Bashkinë Tiranë