Çertifikat Akreditimi, Bachelor në Menaxhimi i Turizmit Rural