Asistent Lektore

 

MSc. Dea Buza

Asistent Lektore

E-mail: dbuza@ubt.edu.al


Edukimi

2014 – 2016 Post Master ne Parametric Design, IHS Rotterdam dhe POLIS

University

2009 – 2014 Master Shkencore ne Arkitekure dhe Dizajn Urban, Polis University Tirana

Lendet:

Studio Projektimi 1;
Studio projektimi gjitheperfshires 1;
Peizazhi Urban;

Interesat kërkimore

Gjermoplasma e pemeve frutore, Permiresimi gjenetik, Permiresimi teknologjive te kultivimit ne Peme, ulli dhe agrume.